تولید خوراک

تولید جهانی خوراک در سال 2016

براساس مطالعه ای که کمپانی Alltech در سال 2017 انجام داده است، تولید جهانی خوراک حیوانات در سال 2016 برابر 1.032بیلیون تن بوده است که برای اولین بار از مرز تولید 1 بیلیون تن فراتر رفته است. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که تعداد پودرهای خوراک نسبت به سال گذشته 7 درصد کاهش داشته است. 10 کشور برتر تولید کننده جهان با 650 میلیون تن تولید خوراک دوسوم تولیدات خوراک جهان را به خود اختصاص داده اند. 10 کشور برتر تولید کننده عبارتند از :<br>
1-چین

2-آمریکا

3-برزیل

4- مکزیک

5- اسپانیا

6- هند

7-روسیه

8- آلمان

9- ژاپن

10-فرانسه
چین و آمریکا با هم یک سوم کل تولیدات جهان را به خود اختصاص داده اند اما میزان تناژ ه های انواع مختلف براساس ترجیحات منطقه ای متفاوت است. برای مثال، تولید روزانه خوراک آمریکا هفت برابر (23.3 میلیون تن) بیشتر از چین (3 میلیون تن) است، در حالی که تولید خوراک آبزیان چین (16 میلیون تن) از تناژ خوراک آبزیان آمریکا (1 میلیون تن) بیشتر است. چین با توجه به وسعت خود در تولید خوراک خوک و مرغ های تخم گذار نیز از آمریکا جلوتر است، در این بخش سهم چین 75.5 میلیون تن و سهم آمریکا 24.9 میلیون تن است. در کل، 30 کشور برتر تولید کننده خوراک 86 درصد از تناژ خوراک حیوانات را به خود اختصاص داده اند. قاره آسیا، منطقه شماره 1 تولید خوراک جهان، 37 درصد از کل تولیدات خوراک را به خود اختصاص داده است و بعد از آن اروپا با 25 درصد و آمریکا با کمتر از 20 درصد تولید قرار دارند.

منبع: نشریه دنیای کشت و صنعت، سال پانزدهم، شماره 100، فروردین ماه 96