تجهیز کتابخانه رشد 8 در گوگ تپه مهاباد آذربایجان غربی

اشتیاق و پیگیری نیروهای محلی به کتاب و کتابخانی باعث شد تا در سال 1389 روستای گوگ تپه برای ایجاد کتابخانه انتخاب شود. این کتابخانه پس از ایجاد و تجهیز به زودی نقش محوری را در منطقه دارا شد و به فاصله اندکی پس از فعالیت در اولین جشنواره روستاهای دوستدار کتاب جزو ده روستای برتر کشور برگزیده شد. این کتابخانه علاوه بر کتابخانی در زمینه فعالیت های فرهنگی، هنر، محیط زیستی نیز فعال می باشد. تجهیزات فعلی این کتابخانه که بخش اعظم آن پس از افتتاح توسط مردم محلی تهیه شد شامل 14 قفسه چوبی 10 صندلی چوبی 6 صندلی فلزی 1 دستگاه کامپیوتر 2 میز مطالعه بزرگ و 9000 جلد کتاب می باشد.
روستای گوگ تپه در  بخش مرکزی شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی در 25 تیرماه 1396 با تصویب هیات وزیران به شهر تبدیل شد.