بتائین به رفع کمبود تولید تخم مرغ در تابستان کمک می کند

 

بتائین به رفع کمبود تولید تخم مرغ در تابستان کمک می کند

هوای داغ و گرم تابستان بر عملکرد مرغ ها تاثیر می گذارد و سبب کاهش تولید تخم مرغ می شود. پژوهشگران برای پاسخ دادن به این سئوال که آیا افزودن بتائین می تواند به بهبود عملکرد مرغ ها در هوای گرم تابستان کمک کند، مطالعات بسیاری انجام داده و تلاش های بسیاری کرده اند.

اکنون فصل تابستان در بسیاری از نقاط جهان آغاز شده است، و حتی در برخی از کشورها دمای هوا بسیار بالا است. این گرما سبب بروز استرس گرمایی در دام و طیور می شود. استرس گرمایی در مرغ های تخم گذار بر سلول های اپیتلیال روده تاثیر می گذارد و مقاومت بدن را در برابر باکتری ها و پاتوژن ها کاهش می دهد. این باکتری ها و پاتوژن ها بر عملکرد طیور تخم گذار و کیفیت تخم آن ها تاثیراتی منفی دارند.

استراتژی های تغذیه ای

به تازگی چندین استراتژی تغذیه ای یافت شده است که می توانند تاثیرات منفی استرس گرمایی را کاهش دهند. استفاده از بتائین یکی از این استراتژی ها است. بتائین یک مشتق تری متیل از آمینواسید گلیسین است و یک ترکیب طبیعی است که به شکل وسیعی در بافت های گیاهان و حیوانات پخش می شود. این مزیت احتمالاً از نتایج مثبت استفاده از بتائین و تاثیرآن بر عملکرد انسدادی روده است. نتایجی از مطالعه جدید پژوهشگران کره ای در مورد استفاده از بتائین در جیره غذایی مرغ های تخم گذاری که در شرایط آب و هوایی داغ رشد می کنند در مجله علوم دامی چاپ شده است. در واقع این محققان در روند مطالعات خود به دنبال پاسخ دادن به این پرسش بودند که آیا واقعاً هوای داغ و گرم بر میزان تخم گذاری مرغ های تخم گذار موثر است یا نه؟

آزمایش بر روی سطوح مختلف بتائین

برای پی بردن به تاثیر گرما بر تخم گذاری مرغ ها، 72 مرغ تخم گذار 32 هفته ای آزمایش شدند. در روند این درمان، مرغ ها به 6 گروه 12 قطعه ای تقسیم شدند (انتخاب و تقسیم بندی مرغ ها کاملاً تصادفی بوده است). در ادامه خوراک تجاری آماده شد و 3 یا 6 کیلو گرم بتائین در خوراک پایه آن ها استفاده شد و به مدت 6 هفته این خوراک ها به طیور خورانده شد. مرغ ها در طول فصل تابستان (از اواخر جولای تا اواسط سپتامبر) پرورش داده شدند.

تخم مرغ بیشتر و کاهش تخم مرغ های شکسته هر مرغ

نتایج این آزمایش ها نشان داد با اضافه کردن بتائین در جیره طیور، تخم گذاری هر مرغ در طول روز افزایش پیدا می کند و تعداد تخم مرغ های شکسته کاهش می یابد. البته این افزایش بتائین به جیره طیور بر کیفیت تخم مرغ تاثیرچندانی نداشت و تنها سبب افزایش مقاومت پوسته در تخم ها شد.

پژوهشگران به این نتیجه دست یافتند که اگر پرندگان در شرایط آب و هوایی گرم رشد کنند مکمل غذایی بتائین می تواند وضعیت تخم گذاری را در آن ها بهبود دهد.

 

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت