افزودن کلم بروکلی به خوراک زرده تخم مرغ را پررنگ تر می کند.

 

تحقیقات نشان می دهد، افزودن پسماندهای ساقه و برگ کلم بروکلی برداشت شده به خوراک طیور، تراکم تغذیه ای خوراک طیور را بهبود می بخشد و رنگ زرده تخم مرغ را پررنگ تر می کند.

به گزارش بخش بین الملل پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا) به نقل از poultryworld، مطالعات اولیه محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان می دهد این گیاه ویژگی های ضد آلرژیک، ضد سرطان و ضد چاقی دارد.

در طول برداشتن کلم بروکلی، گل آن برای مصرف انسان جدا می شوند و ساقه ها و برگ ها که حدود 75 درصد گیاه را تشکیل می دهند به خاک بازگردانده می شود.

این بخش های گیاه، سرشار از کلسیم، ویتامین ها، عوامل ایجاد رنگ، کاروتنوئیدها و آنتی اکسیدان ها است و اغلب در مزارع به عنوان پسماند از بین می رود.

تحقیقات نشان داده است، استفاده از این بخش های گیاه به ویژه با دارا بودن کاروتنوئیدها می تواند مورد توجه تولید کنندگان تخم مرغ قرار بگیرد.

کارو تنوئیدها در بروکلی به رنگ زرد، نارنجی یا قرمز پررنگ هستند و می توانند روی رنگ زرده تخم مرغ اثرگذار باشند.

در یک تحقیق اولیه، محققان درصد نسبتا زیادی از بروکلی را به رژیم غذایی جوجه های لگهورن که شامل ذرت و سویا بود، اضافه کردند. در مقایسه با یک گروه دیگر از این جوجه ها که با رژیم غذایی متداول تغذیه می شدند، مصرف خوراک، وزن بدن، تولید تخم مرغ، وزن تخم مرغ، سطح آلبومین و ضخامت پوسته تخم مرغ به لحاظ آماری شرایط مشابهی داشتند.

همچنین اثر زیانبار گلوکوزینولات های موجود در بروکلی پس از افزودن آن به خوراک جوجه ها مشاهده نشد و رنگ زرده تخم مرغ نیز به طور قابل توجهی تغییر کرد. به گفته محققان، ضروری است مطالعات بیشتری در زمینه استفاده بروکلی در خوراک طیور انجام شود.

 

 

 

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت