افزایش سه برابری سوء مصرف آنتی بیوتیک ها در تغذیه دام و طیور

نتایج مطالعات نشان می دهد که مصرف نادرست و یا بیش از اندازه آنتی بیوتیک ها در مزارع دامپروری، موجب تشدید مشکل مقاومت بدن انسان در برابر آنتی بیوتیک ها می شود. به گزارش گاردین، گزارش (بازبینی مقاومت آنتی بیوتیکی) که برای دولت انگلیس تهیه شده است، با استناد به 139 مطالعه درباره استفاده از آنتی بیوتیک ها در کشاورزی، از وجود ارتباط میان خوراندن غیر اصولی آنتی بیوتیک ها به دام ها و شمار فزاینده تهدید ها حاصل از مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک برای سلامت انسان خبر داده است. در گزارش یاد شده آمده است که خطرات حاصل از خوراندن زیاد آنتی بیوتیک ها به حیوانات مزارع سه برابر شده است .” در درجه نخست، خطر انتقال عوامل بیماریزای مقاوم در برابر دارو از طریق تماس مستقیم میان انسان (خصوصاُ کشاورز) و حیوان وجود دارد. در مرحله بعد، این امکان وجود دارد که عوامل بیماریزای مقاوم از طریق چرخه غذایی (مصرف گوشت) به طور کلی تر به انسان ها منتقل شوند. علاوه بر این، مدفوع حیوانی نیز تهدید غیر مستقیم دیگری برای سلامت انسان است.” جیم اونیل مسئول تهیه گزارش بازبینی مقاومت آنتی بیوتیکی گفت که مشکل مهم این است که تمامی هفت میلیارد انسان بیش از حد آنتی بیوتیک ها مصرف می کنند. همین مشکل در برخی نقاط جهان به واسطه رفتار مشابه با حیوانات، شدت بیشتری دارد. در گزارش مزبور آمده است که در بسیاری از کشورها داروی بیشتری در قیاس با انسان ها به به حیوانات داده می شود و بسیاری از دام ها و طیور در مزارع به صورت افراطی و نامتناسب، عمدتا برای تحریک رشد آن ها، با آنتی بیوتیک تغذیه می شوند. به گفته اونیل: لازم است در برخی نقاط مهم جهان به ویژه آمریکا و همچنین در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و به ویژه پرجمعیت مانند چین و هند ، تدابیر سختگیرانه تری اتخاذ شود. گزارش مزبور تعیین یک هدف بین المللی و بازه زمانی را برای کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها در تولید غذا و نیز اتخاذ تدابیر کنترل کننده جدید در مورد نوع آنتی بیوتیک های مصرفی در حیوانات و انسان ها، توصیه کرده است. هرچند آنتی بیوتیک ها در برخی موارد برای مقابله با عفونت ها در مزارع دامپروری استفاده می شود، اما عمدتاُ برای پیشگیری از عفونت و یا برای پیشگیری از عفونت و یا برای افزایش وزن به عنوان محرک رشد به حیوانات خورانده می شوند. استفاده از آنتی بیوتیک ها به عنوان محرک های رشد در سال 2006 در اتحادیه اروپا ممنوع شد. به هر حال در صورت تداوم روند فعلی، پیش بینی می شود که مصرف جهانی آنتی بیوتیک ها تا سال 2030 تا 67 درصد افزایش یابد.

منبع: دنیای کشت صنعت، اسفند 94 و فروردین 95