افزایش سریع قیمت ذرت به دلیل در دسترس نبودن در بازار

محدودیت صادرات آرژانتین باعث کمبود مقطعی و کوتاه مدت ذرت در بازارهای بین المللی و همچنین افزایش شدید قیمت آن شده است قیمت ذرت به ویژه در بازار شیکاگو به سرعت افزایش یافته است، به طوری که قیمت قرارداد تحویل در ماه مارس (اسفند) نسبت به هفته قبل رشد چشمگیری داشت و به چیزی معادل ۱۵ درصد بیشتر از قراردادهای ابتدای دسامبر رسید. دلیل اصلی این نوسان، تصمیم دولت آرژانتین برای توقف صادرات ذرت تولیدی اش به دلیل خشکسالی است که انتظار می رود محصول بسیار کمتری نسبت به گذشته تولید کنند .آرژانتین از زمان برداشت سال ۲۰۲۰، تقریباً ۹۰٪ از موجودی ۳۸.۵ میلیون تنی خود را صادر نموده است. هدف از توقف صادرات این است که باقیمانده محصول برای اطمینان از در دسترس بودن و تامین نیازهای داخلی و همچنین حفظ منابع استراتژیک کشور ذخیره شوند.با توجه به محدود بودن ذرت در برزیل و اوکراین، خریداران ذرت اکنون باید به تامین کنندگان آمریکایی مراجعه کنند. این امر خصوصاً در مورد کشوری مانند چین بسیار مشهود است که گفته می شود برداشت بسیار نا امیدکننده ای را در سال ۲۰۲۰ داشته است و به گفته رابوبانک، با ذخایر به سرعت کاهشی روبرو است. علت اصلی تقاضای حجیم و فزاینده چین، بازسازی مداوم بخش پرورش خوک این کشور است که با شیوع تب خوکی آفریقایی دچار عقب گرد شده است.