امنیت زیستی

اطمینان از وضعیت امنیت زیستی فارم بوسیله Key Cards

ورود یک بیماری واگیردار به یک گله، خسارت اقتصادی هنگفتی را به گله وارد می کند.

لباس، تجهیزات و کفش آلوده، هنوز اصلی ترین دلایل انتقال ارگانیسم های بیماری زا هستند. کنترل رفت و آمد باید مهمترین اولویت برای جلوگیری از بروز بیماری در یک فارم باشد.

این سیستم جدید کنترل امنیت زیستی بسیار مشابه سیستم کارت های کلید مورد استفاده در هتل ها عمل می کنند. قفل های الکترونیک، روی درب های ورودی یا درب اصلی رفت و آمد نصب می شوند و به سیستم کارتخوان وصل می شوند.

برای هر کاربر یک برچسب یا کارت تعریف می شود و پروفایل آنها توسط ایمیل و شماره تلفن تکمیل می شود. نوع دسترسی اجازه داده شده به هر کارت، ورود به قسمت های مختلف تولید را کنترل می کند، به طوری که می تواند ار دسترسی محدود تا دسترسی کامل متغیر باشد. به طور مثال، شما می توانید برای کارمندانی که در شیفت آخر هفته کار می کنند اجازه دسترسی به ساختمانها را فقط در روزهای شنبه و یکشنبه بین ساعت 5 صبح تا 2 بعدازظهر بدهید.

هر بخش یا ساختمان یک وضعیت بهداشتی تعیین شده ای دارد. اپراتور مسئول، یک پروتکل بهداشتی برای پرسنل تعریف خواهد کرد. یک نمونه از پروتکل یا قانون بهداشتی، عدم دسترسی به یک بخش تمیز به مدت 48 ساعت پس از بازدید از یک بخش کثیف است. تلاش برای ورود به بخش تمیز قبل از 48 ساعت ناکام خواهد ماند. سیستم یک پیامک یا ایمیل به کاربر می فرستد که دلیل را برای فرد دارای عدم دسترسی توضیح خواهد داد.

درب ها می توانند از راه دور برای ایجاد دسترسی برای بازدیدکنندگان خاص باز شوند، مثل دامپزشکان و تکنسین های فنی که کارت ورود ندارند.

همچنین سیستم یک تاریخچه از فعالیت ها و رفت و آمدها برای همه بخش ها فراهم می نماید. پس از انتخاب بازه زمانی، اپراتور نام کاربری، شماره برچسب، محل کارتخوان مورد استفاده، تاریخ و ساعت خوانده شدن کارت، وضعیت (اگر کاربر دسترسی داشته بوده است) و دلیل برای عدم دسترسی را مشاهده خواهد کرد.

یک کارت واحد می تواند برای فعال کردن دسترسی به سیستم کنترل کننده استفاده شود. به طور مثال، یک کارت مشخص ممکن است به کاربر اجازه مشاهده لیست رفت و آمدها را بدهد، اما اجازه ایجاد تغییرات ندهد، در حالی که در سطح کارگر فارم، فقط اجازه وارد کردن تعداد تخم مرغ های جمع آوری شده یا تعداد تلفات جمع آوری شده را بدهد.

 

ترجمه خبر Ensure Farm Biosecurity with Key Cards از سایت WWW.ThePoultrySite.com 04 April 2017