استفاده از حشرات به عنوان خوراک طیور

استفاده از حشرات به عنوان خوراک طیور

افزایش تقاضا برای کنجاله سویا بر صنعت طیور فشار وارد می کند تا منابع پروتئینی دیگری جستجو شود و نگرانی های محیطی در مورد تولید انبوه کود مرغی سبب می شود صنعت مرغداری درباره سیستم های پرورشی سالمتر تفکر کند. مطالعه ای در کشور برزیل به پودر حشرات به عنوان یک منبع پروتئینی جایگزینی برای خوراک جوجه های گوشتی توجه کرد. 5 ویژگی مطلوب در انتخاب گونه های پیشنهادی حشرات کاندید شده توسط FAO نشان داد که تولید انبوه آن ها به بهبود ضریب تبدیل غذایی و توانایی تغییر ضایعات آلی حاصله از فارم های طیور در اثر استفاده از لارو و گونه های پشه های سرباز سیاه و پشه خانگی کمک می کند.

تحت شرایط آب و هوایی برزیل تولید چنین حشراتی مورد پسند بوده و حداقل پتانسیل را برای تامین بخشی از نیازهای پروتئین صنعت مرغداری آن کشور به وسیله مصرف ضایعات آلی حاصله از فارم های مرغداری به عنوان ماده اولیه برای تولید و پرورش حشرات دارد.

همچنین، این مورد برخی از مسایل محیط زیستی را کاهش خواهد داد و علاوه بر این، در آمدی را برای پرورش دهندگان کوچک به وجود خواهد آورد.

 

 

 

 

منبع: مجله دنیای کشت و صنعت دی و بهمن 97