آنزیم ها بخش اصلی حل معمای تامین خوراک 9 میلیارد نفر هستند

14 آوریل 2017

چگونه قادر خواهیم بود خوراک جمعیت آینده جهان و تقاضای در حال رشد جهانی برای پروتئین را تامین نمود؟
به نقل از دکتر Ajay Bhoyar مدیر ارشد شرکت Global Poultry Marketing، بخش اصلی پاسخ به این سوال، افزایش بهره وری اقلام خوراکی و کاهش چالش های مواد مغذی موجود در بعضی اقلام خوراکی غیررایج است.
برای تامین مقدار خوراک مورد تقاضا برای تامین نیازهای جهانی پروتئین، ممکن است حیوانات جیره های غذایی متفاوتی را در مقایسه با آن چه امروزه به آن ها خورانده می شود، مصرف کنند. این جیره های متفاوت ممکن است شامل استفاده مداوم از محصولات فرعی و استفاده از محصولات در دسترس در منطقه، اما با قابلیت هضم کمتر باشند.
آنزیم ها نه تنها نقش آزادسازی بیشتر مواد مغذی از اقلام خوراکی رایج و غیررایج را دارند، بلکه به طرز چشمگیری اثرات مواد ضدمغذی موجود در این مواد غذایی خام را کاهش می دهند.
آنزیم ها بر سوبسترای خاص خودشان عمل می کنند و نتایجشان را بروز می دهند، حال چه به صورت انفرادی و چه به صورت ترکیبی استفاده شده باشند. وقتی به صورت ترکیبی استفاده شده باشند، مزایای اضافه تری مثل انرژی، مواد معدنی و آمینواسیدهای انفرادی آزاد می سازند.

آزادسازی فسفر از فیتات توسط یک آنزیم فیتاز، آلودگی محیط زیست را کاهش می دهد، و همچنین هزینه خوراک را کاهش می دهد، زیرا منابع فسفر کمتری در خوراک مورد نیاز است.
سطوح بالای فیبر نامحلول، سرعت عبور مواد مغذی را در دستگاه گوارش سرعت می بخشد که منجر به کاهش پتانسیل جذب می شود. زایلاناز این اثر را کاهش می هد و امکان استفاده بیشتر از مواد غذایی خام دارای سطوح کم مواد مغذی، افزایش انعطاف پذیری فرمولاسیون خوراک و کاهش هزینه خوراک را فراهم می سازد.
پروتئازها ریسک فرمولاسیون ضعیف بالانس شده و تنوع در کیفیت مواد مغذی اقلام خوراکی را کاهش می دهند. پروتئازها همچنین امکان استفاده از مواد خام با کیفیت پائین را در مقادیر مصرف بالاتر فراهم می نمایند.
استفاده از آنزیمهای خوراکی به عنوان راه حل بالقوه برای تولید پایدار دام در نظر گرفته می شوند. آنزیم ها زمانی که انفرادی مصرف می شوند ارزش خود را نشان می دهند و زمانی که ترکیبی مصرف شوند می توانند این ارزش را عمیق تر و بیشتر کنند. آنزیم ها نه تنها به افزایش قابلیت دسترسی مواد مغذی گران قیمت کمک می کنند، بلکه عملکرد حیوان را از طریق کاهش اثرات مخرب فاکتورهای ضدتغذیه ای حمایت می کنند، که منجر به کاهش هزینه های تولید می شود.

منبع: Enzymes Are Key Piece of Puzzle to Feed the 9 Billion سایت www.thepoultrynews.com
ترجمه از بخش علمی شرکت آرین رشد افزا